Förnuftets frigörelse
Lutherrosen

Våghalsig tillit – nyckeln till fritt tänkande

Andromedagalaxen

Hur förnuftstron skadar förnuftet

Ingen blir intelligentare av att tro på förnuftet. Grunden för förnuftigheten är tvärtom att förstå dess begränsningar.

 

Det verkar som att många troende känner ett visst obehag över Big-bang teorin. Hela världen skapades med en stor smäll, bara sådär. Vetenskapen har förklarat alltihop och någon Gud behövs inte, säger en del ateister. De troende hamnar i försvarsställning. Hur kan Big-bang passa ihop med tron på en Skapare? En del förkastar teorin helt, medan andra försöker lugna sinnet genom att göra kreativa tolkningar av Första Moseboken.

 

Det borde vara precis tvärtom. Big-bang är en pinsamhet för ateister. Det är de som borde grubbla över hur de skall få det att gå ihop med sin övertygelse. Vetenskapen har naturligtvis inte förklarat universums uppkomst. Big-bang handlar inte om universums skapelse utan om dess historia. Närmare bestämt vad som hände de första sekunderna, dagarna och åren och hur universum expanderade och svalnade. Hur allting började, hur själva «explosionen» initierades, hur materien och naturlagarna skapades – detta är frågor som vetenskapen har svårt att ens spekulera om. Om ett mirakel är en händelse utan en naturlig orsak, så är hela universum ett enda gigantiskt mirakel. Vi borde därför tala om «Big-bang miraklet» eller «Big-bang mysteriet».

 

Ateism som trosåskådning bör accepteras och respekteras. Det är en fullt förståelig reaktion på världens ondska och elände. Men ateism med vetenskapliga anspråk brukar hänga ihop med tron på förnuftets omnipotens. Ingenting överstiger vetenskapens förmåga, säger de förnuftstroende. Big-bang, livets uppkomst och utveckling, materiens och medvetandets gåtor – allting kan förklaras i det mänskliga förnuftets ljus. Alla frågetecken kommer att rätas ut förr eller senare. Gud kan inte finnas i kunskapsluckorna eftersom det skulle bryta mot vetenskapens spelregler, brukar de säga. Det finns ingen verklighet utanför förnuftets domäner. Det vi inte kan ha kunskap om existerar inte.

 

Det är lite grand som mannen som en kväll letar efter sin borttappade nyckel under ljuset av en gatlampa. Är du säker på att du tappade nyckeln just här? undrar någon. Den måste finnas här någonstans, svarar han, det är ju bara meningsfullt att leta där det är ljust.

 

I sig själv är ateismen lika harmlös som den är tom på innehåll. Det verkliga problemet är att tomheten kan framkalla ett starkt behov av religionssurrogat i form av «teorier om allting». Hela verkligheten pressas ihop så att den skall passa en viss idé eller princip. Skenförklaringar, bortförklaringar eller undanflykter – vad som helst duger, bara man slipper erkänna att teorin kan ha svagheter och brister. En person med hög intelligens kan visserligen vara bra på att finna rationella förklaringar, men det betyder också att han är precis lika duktig på att rationalisera. För den som tror på förnuftets allmakt är det svårt att skilja mellan det ena och det andra.

 

Även om man inte gillar ordet «Gud», är det klokast att acceptera att verkligheten är större än människans kunskapsförmåga. Det finns ett okänt X som vi aldrig kan få grepp om. «Ofattbart» är inte nödvändigtvis detsamma som «overkligt». Den som kapitulerat på den punkten, känner inte längre något behov av att pressa in världen i en enkel formel. Det blir då lättare att utveckla omdömesförmågan, som bland annat inbegriper konsten att skilja mellan rationalitet och rationaliseringar.

 

Om förnuftets allmakt blir en ideologi kan allting «förklaras». Känslan att allt går ihop kan bero på de mest besynnerliga missuppfattningar. Evolutionsbiologen Henry Gee kritiserar massmedia och populärvetenskapen för att de sprider missförstånd om evolutionen. I en artikel i tidskriften Nature skriver han:

 

Vi har alla sett reklamen. En rad av figurer som går från vänster till höger: först en apa som lufsar på alla fyra; sedan en halvt upprättgående man med ett svagt sken av intelligens och som kanske håller i en yxa; längre fram en lång och stolt man som bär på ett spjut och har päls; och till slut, användaren av den senaste bilen eller tvättmaskinen. Rubriken handlar om avancemang och progression och säger någonting i stil med «Evolution – nästa steg».

 

Vad Gee reagerar emot är att sådana här bilder ger det felaktiga intrycket att evolutionen är ett slags progressiv förbättringsprincip. Naturen skådas genom den mänskliga utvecklingsoptimismens lins. Man suggereras till att tro att det finns en i naturen inneboende «progressiv kraft» som drar allting mot det högre, det bättre, det starkare etc.

 

Evolutionen är naturligtvis ett historiskt faktum, men att tolka den som en mystisk kraft är inte precis vad darwinismen handlar om. Darwin förespråkade ju ren naturalism, vilket betyder att arterna skapats av själlösa naturkrafter, utan något som helst syfte.

 

Det blir smått komiskt när man märker att många, som utger sig för att vara ateister, i själva verket tror på en övernaturlig livskraft. Behov, som förnekas i det medvetna, spelar ju gärna sina spratt i det undermedvetna. «Populärdarwinism» kunde man kalla det.

 

Förklaringen till missförståndet är att de gör analogier mellan naturen och människans kultur. De ser likheter mellan vitt skilda ting och får en stark känsla av att allt går ihop – syntes utan analys. Det är allmänt känt att djurarter kan anpassa sig till sin omgivning genom mutation och naturligt urval. Denna naturens kamp för överlevnad har vissa likheter med företagens konkurrens på marknaden och med teknisk utveckling. Därför tror de att till exempel fåglar har utvecklats på ungefär samma sätt som flygplan, det vill säga genom någon form av trial and error. De brukar ge förklaringar i stil med följande: «Bröderna Wright konstruerade det första flygplanet genom att pröva sig fram. De använde principen försök och misstag och eliminering av det som fungerar sämre. I naturen slås de missanpassade ut i kampen för överlevnad. Samma sak! Naturens blinde urmakare producerar slumpvis nya prototyper. Det som fungerar bra överlever och det som fungerar dåligt dör ut. Denna process har pågått under många miljoner år. Genom tusen små utvecklingssteg kan reptiler utvecklas till fåglar som kan flyga.»

 

Det som övertygar populärdarwinisterna är analogier snarare än analyser.

De tänker alltså att händelser i naturen har likheter med mänskligt handlande, som ofta är rationellt och målstyrt. Därför tror de – undermedvetet – att naturen är besjälad med en människoliknande intelligens och vilja.

 

VÄGEN TILL FRONESIS

Skilj mellan rationalitet och rationaliseringar.

Lejon

Den mystiska X-faktorn

 

Under en tidsrymd av en miljard år har bakterier utvecklats till skapelsens konung, alltså lejonen. Är livet resultatet av blinda och själlösa naturkrafter?

 

Populärdarwinisterna kan uppenbarligen inte ge någon förklaring till naturens inneboende skaparkraft. Det enda de kan erbjuda är tvärsäkra uttalanden som bygger på antropomorfismer och lek med ord. Seriösa vetenskapsmän låter sig inte imponeras av sådana uppblåsta anspråk. För dem är ingenting självklart utan allt måste analyseras i detalj.

Präst beskådar fyra alternativ: 1. Lag-evolution (Deism) 2. Slump-evolution (Ateism) 3. Målstyrd evolution (Teism) 4. Livskraft-evolution (Panteism)

«Kristen tro går utmärkt ihop med evolutionen!», säger en del. Kanske de kunde förklara vad de menar. Vilken slags tro, och vilken slags evolution? (Detta är en ångestladdad fråga för dem som vill ha hela saken under kontroll!)

Mutation och naturligt urval är en kombination av naturlag och slump. Vetenskapsmän är dock inte eniga om vilken av de två som är viktigast. Det finns därför två skolor där den ena betonar lag och den andra slump. För att förstå skillnaden kan man föreställa sig hur det går till på ett kasino där hasardspelaren står mot «huset» (dvs. kasinoägaren). Ett spel som till exempel roulett är designat så att huset alltid vinner i längden. För att gå med vinst måste huset försäkra sig om att det har sannolikhetslagarna på sin sida. Hasardspelaren kan dock vinna om han har tur. Han måste således förlita sig på slumpen. Eller så hoppas han på ett underverk.

 

Vi kan leka med tanken att evolutionen nollställdes och alltihop fick börja om från början igen. Säg att vi återvänder i en tidsmaskin ungefär tusen miljoner år med en samling vetenskapsmän som skall slå vad. Startpunkten är encelliga organismer. De som tänker att evolutionen är mer lag än slump, skulle se det som en säker investering att satsa på att organismerna med tiden kommer att utvecklas till nya arter. Det kanske inte resulterar i just lejon, men ändå i komplexa organismer av något slag. Ju mer evolutionen är en lag, desto mer precisa förutsägelser kan man göra. De som tvärtom betonar slumpen skulle hävda att inte mycket går att förutsäga. I princip kan nästan vad som helst hända. Det mest sannolika är kanske att bakterier förblir bakterier. Nya arter kan utvecklas om man har tur.

 

I det första fallet, om naturen med nödvändighet är självskapande, är det svårt att frigöra sig från tanken att allting var planerat från början. Varför är naturlagarna formulerade på ett sådant vis att materien av sig självt skapar och utvecklar liv? Den matematiska lag-evolutionen kan leda till föreställningen om Gud som naturens lagstiftare och maskineriets uppvridare. Men när han väl satt igång allting, sitter han bara och tittar på hur alltihop driver iväg av sig självt utan att lägga sig i skeendet. Det är detta som brukar kallas för deism.

 

I det andra fallet, slump-evolution, behövs ingen Gud. Detta är alltså något som går bra ihop med ateism. Vägen från bakterier till lejon var i så fall beroende av en lång serie lyckokast. Den här sortens förklaringar blir dock ofta mycket spekulativa. Man pusslar ihop en berättelse som talar om vad som möjligen kan ha hänt – syntes utan analys, oftast. Sådant är vanligt i populärvetenskaplig litteratur, men det är tveksamt om det förtjänar vetenskaplig status.

DNA-molekyl

Naturvetare börjar med analys! Tips: Ett enkelt sätt att lära sig lite om biokemi är att titta på animeringar. Gör sökningar på t.ex. «DNA RNA animation», «ATP animation», etc.

Kan den matematiska lag-evolutionen skapa ett lejon? – det är frågan som engagerar sanna naturvetare. Analogi- och slumpförklaringar intresserar dem inte. Allting kretsar i stället kring observationer, experiment, analyser och sannolikhetskalkyler. Slump-evolutionister, däremot, känner inget behov av att söka efter regelbundenheter hos naturen. På triljoner planeter i miljarder galaxer kan nästan vad som helst hända, säger de. På så vis försöker de sopa hela problematiken med sannolikhet under mattan. Slump-evolutionister riskerar därför att hamna på ungefär samma intellektuella nivå som hasardspelare som drabbats av speldjävulen.

 

En annan svaghet med slump-evolutionism är att den lämnar en vidöppen dörr för Gud. Hur kan man avgöra om en osannolik händelse var resultatet av en blind lyckträff eller om det var ett äkta underverk? Vem kan skilja mellan slump och mirakel? Målstyrd evolution innebär att lejonen har designats av en intelligens. Denna position går bra ihop med föreställningen att Gud styr och skapar allt med sitt finger, dvs. teism. En annan variant är livskraft-evolution, vilket påminner om något slags panteism. Detta brukar också kallas för «vitalism».

 

Hur man än vrider och vänder på det kommer en mystisk X-faktor och spökar. Det är en gåta att vissa personer lyckas med konststycket att framställa evolutionen som ett ateistprojekt. 1800-talsmaterialismen lever och frodas än idag. Det är en filosofi som tilltalar dem som hävdar att inget existerar utanför förnuftets maktsfär. «Allt som inte är naturalism är vidskepelse!», hävdar de kategoriskt. Med en sådan fix idé är det inte svårt att mobilisera kampviljan. Men vad blir följden när oseriösa forskare sysslar med militant ateistisk apologetik? Analysbefriade spekulationer? Ovilja att erkänna att man inte vet? Populärdarwinism?

 

Påfågel

Naturens onyttiga skönhet

Om klassisk filosofi hade stått högt i kurs i vår kultur, skulle det vara uppenbart för de flesta att vetenskapen aldrig kan eliminera X-faktorn. Den kan inte förklara det faktum att vi människor är kulturvarelser som sätter värde på det som är sant, gott och vackert. Varför ligger det i våra gener att älska musik, till exempel? Är inte det en ganska onödig egenskap för en överlevnadsmaskin?

 

Forskning och framsteg minskar världens mysterium, säger en del. I själva verket är det precis tvärtom. För hur är det möjligt att en hjärna, som formats av livet i djungeln och på savannen, kan syssla med sådant som algebra, kvantfysik och månfärder? Hur kan man tillskriva förnuftet rent gudomliga kvalitéer, och samtidigt hävda att människan inte är något annat än ett djur?

 

Säg att den mänskliga hjärnan blott och enbart är en produkt av blinda krafter och tillfälligheter. I så fall är det tveksamt om vi skulle kunna göra saker som inte är förknippade med vår fortplantning och överlevnad. Vi skulle definitivt inte kunna föra några abstrakta resonemang om förnuftets förmåga. Hela idén är därför omöjlig att försvara med förnuftsargument. Uppenbarligen är vi totalt beroende av vad-det-nu-är-som-skapat-oss och vi kan inte förminska det utan att förneka oss själva. Detta mystiska X är själva förutsättningen för förnuftet. Tro och tillit är en urprincip.

 

Att ha den exakt rätta lösningen på evolutionsmysteriet är kanske inte det viktigaste. Nyfikenhet och öppenhet går inte ihop med det ohämmade begäret att ha rätt. Mer betydelsefullt är att man odlar ett genuint intresse för naturen. Och för filosofi. Vi måste ta med både natur och kultur i beräkningarna.

 

VÄGEN TILL FRONESIS

Acceptera att naturen har en förborgad hemlighet.

Äng

Vem är realist?

 

En del tror att en sann realist avvisar allt mystiskt och bygger sin världsbild på fysikens kunskap om materien. Men denna realism är så övernitisk att den slår över i sin motsats.

 

En materialist tror att verkligheten ytterst sett är av materiell natur. När han föreställer sig en skog eller en äng, tänker han att växternas gröna färg «inte är något annat än» elektromagnetiska vågrörelser, att fågelkvittret «i själva verket» är vibrationer i luften, att blommornas dofter «egentligen» är gaser etc. Den filosofiska termen för detta är reduktionism. Engelsmännen har gett det den fyndiga benämningen «nothing-buttery».

 

Färger och ljud existerar egentligen inte, tycks alltså materialisten mena. Just en snygg realist! Detta får ödesdigra följder för samhälle och kultur. Sinneserfarenheten ersätts av ett «abstrakt skådande» och en osund intelligensdyrkan. Vetenskapen blir en religion eftersom man tror att den ger kunskap om den sanna verkligheten. Vanliga människors erfarenhet nedvärderas, eftersom de förlitar sig på subjektiva sinnesförnimmelser.

 

Demokritos

Demokritos

Antikens store naturfilosof. «Folk tänker att det finns färg, det som är sött, det som är bittert; i själva verket finns bara atomer och tomhet.», sade han och skrattade åt människors dumhet. Tanken fungerar bra inom naturforskningen, men tolkas den alltför bokstavligt blir vi blinda för livets andra dimensioner.

Materialismens tankefel är – uttryckt på filosofins språk – att man förväxlar en epistemologi med en ontologi. Sagt på ett enklare vis: det är som om man trodde att kartan är verkligare än terrängen. Vetenskapen är en mycket avancerad kartritare, men den har ingenting att säga om verklighetens fundamentala natur. Vad tingen är i sig själva kan vi inte veta, menade filosofen Immanuel Kant. Vetenskapen kan hjälpa oss att förstå hur saker fungerar och hänger ihop, men den kan inte säga vad de egentligen är.

 

«Sanningen om de fysiska föremålen måste vara sällsam», sade Bertrand Russel. Materiens gåta är precis lika stor som medvetandets gåta. Faktum är att de båda hör ihop. Om vi lär oss att acceptera detta mysterium, kan vi ge rum för en mer jordnära realism. En sinnevärldsrealist menar att den fysiska världen nästan alltid är precis som den ser ut att vara. Han tror att maskrosen är gul även när han blundar, att trädet som faller i en öde skog ger ifrån sig ett brak, att elektronen är som om den vore en liten hård kula. Han förstår att detta är «naiv realism» men det bekymrar honom inte.

 

Materialisten tycker förstås att detta inte utgör något säkert fundament för världen. Han tänker helst att elektronen rent objektivt är en liten hård kula. Abstrakta matematiska modeller uppfattas som något konkret, något materiellt, som man kan «ta på». Om materialisten inte lyckas få ett fast mentalt grepp om materien, förlorar han verklighetskänslan. Hans problem är förmodligen att han är för mycket inomhus och för lite ute i naturen. Han tänker för mycket och upplever för lite.

 

Filosofisk fördjupning:

Till försvar för sinnevärlden

Vår gemensamma sinnevärld är inspirationskällan för all äkta kultur. Ingen vetenskap eller kulturyttring har någon priviligierad position. Naturvetenskap, samhällsvetenskap, musik, konst, historia och humaniora – alla utgår från samma outgrundliga verklighet.

 

VÄGEN TILL FRONESIS

Förväxla inte kartan med verkligheten.

Goethe: Sinnevärldens försvarare. Newton: Utforskare av ljusets matematiska principer. Schopenhauer: "Jag ville betona och påvisa den stora skillnaden, ja motsatsförhållandet, mellan förnimmelsekunskap och abstrakt kunskap. Förbindelsen mellan dessa två former av kunskap är omdömesförmågan."
Himbakvinnor i Namibia som reparerar en handpump

Resultatjakten förstör bykraften

Jakten på mätbara resultat är ogenomtänkt och kan leda till att det civila samhället undermineras. För att biståndet skall lyckas måste det få vara en mänsklig aktivitet.

 

I min essäbok berättar jag om mitt arbete med vatten och sanitet i fattiga länder, mestadels i Afrika men också i Asien. Jag har sett många konkreta exempel på biståndets styrkor och svagheter. Även om hjälporganisationerna många gånger kunde hjälpa människor i nöd och konflikter, upplevde jag att de i allmänhet var dåliga på verklighetsanpassning och problemlösning.

 

Som jag ser det, finns det tre fundamentala problem med biståndet:

 

1. Biståndsprojekt måste uppvisa resultat! sägs det i debatten. Och det är klart att de ska. Men den som blir imponerad av statistik kanske bara är dålig på att tolka siffror. Kanske man värderar kvantitet högre än kvalitet.

 

2. Risken med för mycket resultatjakt är också att givarna blir det pådrivande lokomotivet, medan de fattiga bara passivt dras med. Alltihop får karaktär av social ingenjörskonst. Mottagarna blir betraktade som objekt som skall omformas och tänka rätt. Är det så man skapar eldsjälar?

 

3. Biståndets beslutsfattare ser sällan konsekvenserna av sina beslut. Om de av praktiska skäl inte kan ha ögon överallt, borde de uppmuntra andra att ge kritisk återkoppling. Eftersom de sällan gör det, har biståndet blivit toppstyrt och «kolonialt».

 

Byråkrati, social ingenjörskonst och slutenhet – det är frukterna av att de som administrerar biståndsmedlen har fått ett alltför stort maktövertag. Pengar skapar en materialistisk logik där allt handlar om att kontrollera och manipulera verkligheten. Mottagarna får knappt något utrymme att tänka och handla självständigt.

 

I nästan alla tider har människor skapat organisationer, föreningar och samfälligheter för att lösa gemensamma problem. Om vi nu verkligen är intresserade av att hjälpa människor att ta sig ur fattigdomen, borde vi inte då stötta just detta? Alltså att bistå lokala föreningar som är inriktade på praktisk och jordnära problemlösning och bara undantagsvis söker hjälp utifrån. Det är detta som brukar kallas för bykraften: Kvinnor och män organiserar sig och löser gemensamma vardagsproblem.

 

Två alternativ. Bra: Collective action, local problem-solving. Dåligt: Technocratic management.

Biståndets administratörer förstår inte att en tanklös jakt på resultat kan vara till stor skada för denna samarbetskultur. För dem är kvantiteter viktigast, men i den verkliga världen har omätbara kvalitéer minst lika stor betydelse. Omdömesförmåga, kreativitet, tålamod, självförtroende, självkontroll, rättrådighet, ärlighet, mellanmänsklig tillit, civic virtues – allt sådant sätts inom parantes när man fokuserar på det mätbara. Det resultat- och penningdrivna biståndet stärker inte det civila samhället, snarare tvärtom. Ur artikel i The Guardian:

 

Genom att ägna vår energi åt att utforma log-frames och rapportera till givare, har vi blivit insnärjda i byråkrati. [...] Eftersom kostnadseffektivitet är det enda som betyder något, delar vi upp vårt arbete i enkla projekt och antar bara uppgifter som kan uppvisa enkelt kvantifierbara resultat. [...] Om vi kan vända tendensen till ... teknokratisk styrning som hotar att överväldiga oss, kommer vi att återupptäcka vår förståelse av det civila samhället som en djupt mänsklig konstruktion, som något som främjar sociala relationer. Och det är dessa relationer, lär oss historien, som verkligen kan förändra världen.

 

Det tycks som om vi har två alternativ. Antingen fortsätter biståndet på den inslagna vägen med den koloniala stilen: större krav på kontroll och mer makt åt teknokrater och ideologer som inte har något egentligt ansvar för sina beslut. Eller så designar civilsamhällets aktörer en ny biståndsmodell som bygger på helt andra principer och drivkrafter.

 

Bykraften har en inre energikälla som är oberoende av pengar. Dietrich Bonhoeffer skrev:

Det är klokast att vara pessimist; då glömmer man besvikelserna och står där inte med blamagen. Därför dömer de kloka optimismen. Optimism är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationen utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar, en kraft att hålla huvudet högt där allt ser ut att slå fel, en kraft att bära bakslag, en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimisten utan tar den i anspråk för hoppet. Det finns visserligen också en feg och enfaldig optimism, som bör utmönstras. Men optimismen som vilja till en framtid får ingen förakta, även om den tar miste hundra gånger; den är livets hälsa som den sjuke inte får besmitta. Det finns folk som anser det för brist på allvar, kristna som räknar det för brist på fromhet, att hoppas på en bättre jordisk framtid och bereda sig för den. De tror på kaos, oordning, katastrof som skeendets mening just nu och undandrar sig i resignation eller from världsflykt ansvaret för livets fortgång, för återuppbyggandet, för det kommande släktet. Må vara att den yttersta dagen kommer i morgon, då skall vi gärna släppa arbetet för framtiden ur händerna, men inte förr.

 

VÄGEN TILL FRONESIS

Bli engagerad i en förening och öva konsten att vara människa.

Räv

Vår värld behöver fler rävar

 

Vi lever i en komplex verklighet som kan skadas av ogenomtänkta universallösningar. För att kunna lösa problemen måste man ha en välutvecklad känsla för väsentligheter.

 

En del är fast övertygade om att allting i livet kan mätas matematiskt. Förmodligen har de rätt. Men den väsentliga frågan är naturligtvis om det är meningsfullt att mäta allting. Matematiken är ett fantastiskt verktyg, men för att använda den på ett klokt sätt krävs omdömesförmåga. Johann Wolfgang von Goethe skrev:

 

Jag vördar matematiken som den mest upphöjda och nyttiga av vetenskaper, så länge man använder den där den är på sin plats. Men jag kan inte lovorda att man missbrukar den på saker som ligger helt utanför dess område, och där den ädla vetenskapen framstår som rent nonsens.

 

Sokrates

Sokrates

Känn dig själv! Var medveten om din egen okunnighet! Bara så kan man frigöra sig från skenvetande och falskt djupsinne. För att komma närmare sanningen måste vi hjälpas åt, menade Sokrates.

Den rådande, i grunden materialistiska, biståndsmodellen sätter inget som helst värde på omdömesförmågan. Detta visar sig till exempel i rapporteringsformatet log-frame – bykraftens ärkefiende. Många fältarbetare i fattiga länder upplever att detta är ett klåfingrigt sätt att handskas med verkligheten. De tycker att resultatsiffror ofta inte säger något väsentligt om de fattigas vardagsliv. Men vad de anser spelar inte så stor roll. Det är teknokrater i rika länder som har bestämt vilken kunskapssyn som gäller.

 

Vad som behövs är ett bistånd som är baserat på det som Aristoteles kallade för fronesis, det praktiska förståndet. Han skiljde detta från techne, den tekniska kunskapen, och episteme, den vetenskapliga och logiska kunskapen. Dessa kunskapsformer behövs naturligtvis också, men om biståndet domineras av någon av dem, är det dömt att misslyckas.

Självklart är det betydelsefullt att känna till vetenskapens upptäckter och resultat. Problemet är bara att vetenskapen ofta sysslar med generella lagar och principer, medan vardagliga beslut är unika och situationsbetingade. Att fatta vardagliga eller politiska beslut på ett vetenskapligt sätt kan leda helt fel. Vi har alla hört komiska historier om teoretiker och s.k. experter som saknar sunt förnuft. Deras behov av objektivitet och säkerhet kan leda dem i två olika riktningar. I det ena fallet förleds de att tillämpa generella principer som kanske inte passar i den aktuella situationen. I det andra fallet söker de total kunskap om situationens alla detaljer, något som ofelbart leder till beslutsångest. De som har ett praktiskt förstånd faller inte i något av dessa diken. I en komplex situation kan de nämligen skilja mellan väsentligt och oväsentligt. Det blir inte alltid rätt, men det är en förmåga som kan stärkas och utvecklas.

 

Platon

Platon

Världen styrs inte enbart av blinda, påskjutande orsaker. Det finns också något som drar oss mot ett mål: det sanna, det sköna, det goda – den platonska treenigheten.

Isaiah Berlins kända metafor kan vara intressant i sammanhanget. Somliga är som igelkotten som behärskar en stor sak, medan andra är som räven som behärskar många saker. Igelkottar tolkar världen utifrån en universell grundprincip som förklarar allting, t.ex. «det naturliga urvalet», «klasskampen», «den starkares rätt», «maktanalysen». Deras styrka är fokus och enkelhet men detta kan också leda till dogmatism och rigiditet. Exempel på igelkottar är Platon, Nietzsche, Freud, Marx och Darwin. Sådana personer behövs och vad de producerar kan ha ett stort kulturellt och vetenskapligt värde. Men det kan bli minst sagt problematiskt om deras idéer blir något slags religionssurrogat som skapar kollektiva fixeringar.

Rävarna ser världen i all dess komplexitet, menade Berlin. De försöker inte pressa in hela verkligheten i en enda övergripande idé eller grundprincip. De har inget behov att få precis allting att gå ihop. I stället är de utspridda och rör sig på många plan samtidigt. En del av dem är både humanister och naturvetare. Exempel på rävar är Aristoteles, da Vinci, Erasmus, Shakespeare, Goethe och Edison.

 

En extrem igelkott är en dogmatiker som aldrig kan ha fel. Hans syn på världen är därför full av inre motsägelser. För att förtränga tvivlet på den egna åskådningen, brukar han attackera andra igelkottar för deras orimligheter. På så vis skapas ett polariserat debattklimat. Tokhögern angriper tokvänstern, och vice versa. Igelkottar har uppenbara svårigheter att skilja mellan ideologi och verklighet. De har mycket lite tålamod med dem som inte ser världen på samma sätt. «Hur kan människor vara så dumma!», säger de. Von oben-attityden är intellektuellt förslappande och gör att de stannar i utvecklingen.

 

För att kunna lösa vår tids problem behöver vi helhetsbilder, men ideologier är färdiga paketlösningar som ibland är så grova att de blir direkt omänskliga. Rävar förstår att fungerande helhetsbilder snarare byggs upp genom att man vidgar sina perspektiv, till exempel genom erfarenhet, samarbete, kulturmöten och klassisk bildning.

 

Aristoteles

Aristoteles

Alla karaktärsdygder förutsätter att man finner den gyllene medelvägen, vilket i sin tur förutsätter fronesis. Detta är i synnerhet något som kännetecknar en statsman och en gentleman, menade Aristoteles.

Problemet är att biståndsindustrin ofta präglas av igelkott-tänkande. Från det abstrakta helikopterperspektivet ser man inte verklighetens komplexitet. I en sådan miljö råder stor efterfrågan på enkla idéer, t.ex. i form av universallösningar och mirakelmetoder. Många hjälporganisationer är fronesis-befriade pratklubbar. Bristen på praktiskt förstånd gör att man lätt slår över i andra ytterligheter, som överdriven formalism, petighet och obeslutsamhet. För fältarbetare i fattiga länder är det oerhört enerverande att ha att göra med allvetare och pedanter som saknar känsla för verkligheten.

 

Vad vår värld behöver är fler rävar som förstår att livet styrs av många olika principer. Sådana personer kan hålla ihop syntes och analys, ideal och verklighet, enhet och mångfald, objektivt och relativt, insikt och ovisshet, natur och kultur, abstrakt och konkret, optimism och realism, det universella och det unika. Friheten från starka fixeringar är förutsättningen för att kunna utveckla omdömesförmågan.

 

VÄGEN TILL FRONESIS

Utforska världen i dess olika dimensioner.

Platon och Aristoteles

Demokrati och klassisk bildning

 

En del menar att klassisk bildning inte har någon praktisk betydelse. Sanningen är snarast att det är grogrunden för en fungerande demokrati.

 

Det är inte svårt att finna ursäkter för att slippa studera antikens historia. En del avfärdar den antika grekiska demokratin eftersom den exkluderade kvinnor och slavar. Postkolonialister (så kallade) tycker att det är ödmjukt att förkasta det egna kulturarvet. De som lever i from självbelåtenhet tror inte att Jerusalem har något att lära av Aten.

 

Så kan man ju resonera om man vill, men historielösheten får konsekvenser. Att vara okunnig om vad som hände innan man föddes är att alltid förbli ett barn, sade Cicero. I stället för att se glaset som halvtomt, kan man välja att betrakta det som halvfullt. Då inser man att det är ganska imponerande att antikens Aten hade ett styrelseskick som var så pass inkluderande som det faktiskt var. De utvecklade en demokrati som inte gav något inflytande till experter, byråkrater och proffspolitiker. De förlitade sig hellre på medborgarnas engagemang och förmåga att använda sitt sunda förnuft.

Aten låg i konflikt med Sparta, som bedrev ett slaveri som var mångdubbelt mer brutalt. De kunde inte fatta varför Aten gav makten till den obildade folkhopen. Deras styrelseskick var i stället oligarki, fåmannavälde. Spartanerna dyrkade guden Phobos (fruktan) eftersom han hade förmågan att skapa disciplin och likformighet. För dem var disciplin en livsstil och deras kultur var – spartansk. Atenarna hade också sina galenskaper, men de hade en rik och blomstrande kultur. De föredrog frihet men de hade inga problem med disciplin om det var nödvändigt.

 

Aten och Sparta skapade varsin allians och försökte främja demokrati respektive oligarki bland de grekiska stadsstaterna. De representerar två idéer som fortfarande på många sätt ligger i strid med varandra. Den ena idén säger att människor i princip är jämlikar och att alla kan få vara med och bestämma om samhällets angelägenheter. Var och en har nämligen ett sunt förnuft, och om de inte har det, kan engagemang och jämlik debatt göra att de utvecklar det med tiden. Visserligen har människor mycket olika begåvningar och alla kan inte konsten att fatta kloka beslut. Men nästan vem som helst kan bedöma om konsekvenserna av ett beslut är bra eller dåliga. Den andra idén säger att människor inte alls är jämlikar. Mänskligheten kan nämligen delas in i «de smarta och upplysta» och «de dumma och oupplysta». För att skapa ett gott samhälle, måste de förra ha makten över de senare.

 

Kan en demokrati

fungera utan Platons

kardinaldygder?

 

Vishet

Att veta vad man inte vet.

 

Rättrådighet

Att vara saklig och visa respekt.

 

Måttfullhet

Att inte låta sig styras

av extrema affekter.

 

Mod

Att kunna uthärda ett visst mått av osäkerhet.

De som försvarar vår tids elit-oligarkier får förstås hela tiden vatten på sin kvarn. Se på världens elände, säger de, uppenbarligen beror det på att det dumma folket har för mycket inflytande. Men vem bestämmer vad det innebär att tänka rätt? De som råkar ha tillgång till makt och finansiella resurser? Den halvbildade eliten lever i en värld av abstraktioner som saknar förankring i sinnevärlden. Är det så underligt om folk gör uppror genom att ge sitt stöd till en egenkär och omdömeslös demagog? Och är det så förvånande om han blir ivrigt påhejad av personer som bär på andliga maktfantasier och som tror att han är utsänd för att bestraffa eliten?

 

Oligarki eller populism, «den halvbildade elitens diktatur» eller «de överförenklade lösningarnas tyranni». Platon skulle föreslagit att vi i stället inför aristokrati – «de bästas välde», ett styre av en ädel och kultiverad elit. Den vägen är naturligtvis helt omöjlig för oss idag, men vår tro på jämlikhet får inte förleda oss att tänka att «folkviljan» är ofelbar.

 

Alf Ahlberg menade att en verklig demokrati förutsätter att vi utvecklar förmågan att tänka fritt. Problemet är inte så mycket att det råder brist på yttrandefrihet, utan mer att vi har en benägenhet att förslava oss själva. I boken Tankelivets frigörelse visade han hur vi är mästare på att övertyga oss om att vi är förnuftigare än vi egentligen är. Vi försvarar våra åsikter med skäl som gör sken av att vara logiska, men som i själva verket grundas på önskningar, sympatier och aversioner. Vi ser fakta som smickrar och behagar oss och blundar för det som förödmjukar och förargar oss. Vi faller lätt offer för fras- och slagordstänkande, sociala fördomar och vidskepelser.

 

Grundorsaken till detta sorgliga tillstånd brukar vara att man är okunnig om sin egen okunnighet. Ahlberg menade att botemedlet är att lära sig den sokratiska konsten att samtala och resonera. Vi måste få upp blicken för vanliga tankefel och förstå hur man undviker dem. Till exempel bör vi känna till sådant som: problemet med falska analogier och generaliseringar; vikten av att skilja mellan sak och person; faran med grupptänkande; skillnaden mellan apologetik och öppet sanningssökande. Och en hel del annat.

 

Den fråga vi behöver ställa oss är hur ett fritt tänkande och ett gott omdöme kan främjas på alla nivåer i en demokrati. En annan fråga är hur vi kan bli bättre på att ge stöd till fattiga länder. Antikens greker kan ge oss den rätta drivfjädern:

Grekerna hade ett vackert ord för denna strävan, för denna längtan efter kunskap om den bästa styrelseformen. De kallade det Eros, eller kärlek. Strävan efter kunskap om den bästa styrelseformen måste med nödvändighet åtföljas, upprätthållas och förhöjas genom Eros. Studiet av politisk filosofi kan vara vår högsta hyllning till kärleken.Yale Liberal Arts ⧉

 

VÄGEN TILL FRONESIS

Skapa bättre tankebanor genom klassisk bildning.

Skolan i Aten, av Rafael

Studiecirkeln i AtenCreative Commons-licens
Förnuftets frigörelse av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Essäboken Navigation i mångfalden är copyright, utom det första kapitlet som är CC-BY
Ang. licens: mail@kristenlivsfilosofi.se

 

CC BY-SA 3.0 Daniel Csörföly