Inledning
Lutherrosen

Våghalsig tillit – nyckeln till fritt tänkande

Inledning

 

För att lösa vår tids problem behövs både medmänsklighet och realism. Det finns två ytterligheter vi bör undvika: Passionerad idealism som blir naiv och blind. Och kall rationalitet som blir cynisk och tom. Varför är det så svårt att förena hjärta och förnuft och skapa en rimlig balans? Varför brukar detta i stället framkalla en polariserad debatt?

 

Vår splittrade värld behöver fler människor som kan hålla ihop livets olika dimensioner, som till exempel ideal och verklighet, enhet och mångfald, natur och kultur, analys och syntes. För att finna en sund balans behövs framför allt en god omdömesförmåga. Aristoteles term för detta är fronesis. Praktiskt förstånd eller sunt förnuft kan man också kalla det. Detta förutsätter i sin tur förmågan att tänka fritt, vilket inte är detsamma som att tycka och tänka precis vad man vill och har lust med. Filosofen och folkbildaren Alf Ahlberg skrev:

 

Att tänka fritt betyder inte att blint följa alla dessa tankebanor, som våra böjelser och intressen, vår egenkärlek och vårt infantila storhetsvanvett stakar ut. Att bli en andligen fri människa är just att bli fri från denna begränsning av horisonten. (Ur Tankelivets frigörelse.)

 

Lutherrosen

Lutherrosen – symbolen för oförskräckt tillit och frihet.

Kan den kristna tron befria människan och ge henne mod att använda sitt eget omdöme? Eller är den något som tvärtom skapar fastlåsningar som gör allting värre? Är båda fallen möjliga och vad är i så fall den avgörande punkten?

 

Frågan är alltså vad som kan vidga perspektiven och öppna vägen till fronesis. Följande länkar leder till artiklar som ger några möjliga svar:

 

 

Bakgrunden till artiklarna är en mörk och skrämmande erfarenhet. En gång fick jag på nära håll bevittna den yttersta konsekvensen av polarisering, inskränkthet och låg debattnivå. I det första kapitlet i min essäbok Navigation i mångfalden berättar jag om mina upplevelser i Tanzania och Rwanda under folkmordet 1994. Du kan läsa hela berättelsen här. Kapitlet avslutas med en reflektion om ondskans problem och livets mening. Kanske vi är utkastade ur paradiset för att lära oss att skilja mellan gott och ont.

 

Erik Pleijel

Ingenjör, biståndsarbetare

Tipsa dem som vill bli tipsade!Creative Commons-licens
Våghalsig tillit – nyckeln till fritt tänkande av Erik Pleijel är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Essäboken Navigation i mångfalden är copyright, utom det första kapitlet som är CC-BY
Ang. licens: mail@kristenlivsfilosofi.se

 

CC BY-SA 3.0 Daniel Csörföly